Retningslinjer for Covid-19 i GSG

Endnu en sæson venter i Græse Sigersslevvester Gymnastikforening, og vi glæder os til at komme i
gang.
Det er vigtigt, at vi kommer godt i gang og derfor er det også vigtigt, at du som medlem følger GSG ́s
retningslinjer i forhold til Covid-19, så vi alle kan være mest muligt aktive og trygge, imens vi går til
gymnastik.

Rammen:

Det er nu muligt at dyrke gymnastik indendørs, hvis retningslinjer og de generelle anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen overholdes. En forudsætning for at gå i gang med gymnastik er, at der er plads og at
faciliteterne er sikret.

Retningslinjerne for gymnastik finder du herunder:

Til bestyrelsen

Orienter dig grundigt om – og efterlev Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Orienter dig om den pågældende kommune har egne retningslinjer.
Orienter dig om faciliteterne har egne retningslinjer.
Hæng plakater med Sundhedsstyrelsen retningslinjer op i træningsfaciliteten.
Diskuter i bestyrelsen, hvordan I kan og vil starte op; træningsfrekvens, holdsammensætning,
logistik mm.
Gør jeres egne anbefalinger og gode råd synlige for medlemmerne, når de møder til træning.
Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage en træning.
Mindske kontaktflader i forbindelse med træningen. F.eks. at der benyttes
papirservietter/håndblæsere på toiletter og lad dørene stå åbne.
Sikre at der er hyppig rengøring af hyppigt anvendte kontaktflader.
På forhånd kommuniker til jeres medlemmer, hvordan og med hvilke restriktioner, I starter op
med.
Vurder, om bestyrelsen med fordel kan være repræsenteret ved træningerne.

Til instruktører

Forhør dig ved din bestyrelse, inden du igangsætter sæsonen eller hvis du har spørgsmål løbende
Antallet af deltagere er også afhængig af facilitetens størrelse – min. 4 m2 pr. person
Tilbyd træning på hold med max. 100 personer, inkl. instruktører.
Vær omklæde hjemmefra og italesæt spillereglerne for holdet
Udfyld deltagerliste ved hver træning, så du altid har navn og telefon nr. på samtlige træninger i
tilfælde af et Corona udbrud.
Minimer brugen af rekvisitter og minimer at den enkelte rekvisit skifter hænder
Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om, selv at medbringe rekvisitter.
F.eks. yogamåtte, sjippetov mm.
Redskaber skal som minimum rengøres efter endt træning. Enten med sprit eller med sæbevand.
Almindeligt universal rengøringsmiddel kan bruges.
Springere skal før og efter en springsession spritte deres hænder af. Opstil derfor afspritnings
muligheder i forbindelse med springaktiviteter.
Sikre at der holdes 2 meters afstand i køen i forbindelse med spring, eller ved pladser på gulv.
Sikre at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning eller rytmetræning. Det kan med fordel
afmærkes på gulvet med noget selvvalgt.
Minimer behovet for fysisk kontakt, f.eks. i form af modtagning. Benyt springopstillinger, hvor
der ikke er behov for dette.
Du skal have sprit til rådighed, så du jævnligt igennem en træning kan afspritte hænder. Du er den
der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentielt også i fysisk kontakt med dine deltagere.
Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid
imellem eller benyt forskellige indgang- og udgangsdøre.
Sikre at deltagerne er informeret om nedenstående råd og anbefalinger

Til udøvere

Mød kun op til træning, hvis du er frisk og symptomfri!
Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør.
Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.
Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
Husk god hygiejne før, under og efter træning. Vask hænder før træning og sprit af så ofte som
muligt i løbet af træningen.
Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber efter træning.
Informer bestyrelsen hurtigst muligt, hvis du skulle blive Covidsmittet og har været til træning på:

Telefon; 61261883 eller mail.bestyrelsen@gsg-gymnastik.dk
Share Button