De sidste nyheder om genåbning af foreningsaktiviteter (ER PAUSERET)

Kære foreninger,

Kulturministeriet har netop fremsendt retningslinjerne for udendørs idræts- og foreningsliv, som gælder fra i dag mandag den 1. marts. Disse retningslinjer gælder for udendørs idræts- og foreningsliv, som f.eks. fodboldkampe, – træning og -stævner, ridestævner, kapsejladser samt overnatning i telte og shelters.

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. ”Organiseret regi” betyder, at det skal være foreningen der arrangerer og tager ansvar for de afholdte aktiviteter. Medlemmer af samme forening der finde sammen og selv organiserer en fælles aktivitet, anses som et privat arrangement, så her vil forsamlingsforbuddet på 5 personer fortsat være gældende. Ligeledes vil sociale arrangementer fortsat være omfattet af forsamlingsforbuddet på 5 personer.

Det er muligt at afholde et stævne mv. med flere end 25 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere. Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede arrangement. Har I et større arrangement og er i tvivl om det efterlever retningslinjerne, så kontakt Center for Kultur og Fritid: kulturogfritid@frederikssund.dk

Toiletter vil kunne benyttes, hvis der er sikret den nødvendige rengøring. Redskabsskure og omklædningsrum kan kortvarigt benyttes, men for brug af lokaler gælder kravet om 7,5 m2 gulvareal pr. person. Ligeledes er det fortsat et afstandskrav om 2 meter mellem personer i lokaler. Klub – og foreningslokaler må fortsat ikke benyttes. Arealkravet på 7,5 m2 pr. person er også gælder i det udendørs rum. Grupper på 25 personer der udøver aktiviteter i nærheden af hinanden skal overholde kravet om 2 meters afstand mellem grupperne.

Herudover gælder det at:

Toiletter kan åbnes – men ikke alle bliver det nødvendigvis. Har I brug for adgang til toiletter på en facilitet, hvor toiletterne ikke er åbne, så kan I tage kontakt til Frederikssund Idrætsanlæg på mail: idraet@frederikssund.dk. Vær opmærksom på, at åbning af toiletter kan tage nogle dage da rengøringen først skal være på plads.
Idræts- og foreningsaktiviteter samt dans med fysisk kontakt kan gennemføres, herunder f.eks. idræt, hvor man har direkte berøring med andre spillere såsom fodbold. Der opfordres til, at der i disse tilfælde er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
Udendørs idrætsfaciliteter såsom boldbaner og andre arealer, som benyttes til f.eks. spejdere, korsang, musik- og teaterudøvelse, kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand.
Udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten.
Hvis der er flere grupper til forskellige arrangementer til stede på det samme baneareal eller andet udendørsareal skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe eller ét arrangement. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.
Foreninger og faciliteter anbefales at fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede på et konkret udendørsareal. Der kan ved faciliteten opsættes informationsmateriale om dette.
Hvis en instruktør eller træner har ansvar for flere grupper, kan denne alene være en del af den ene 25 personers gruppe til ét arrangement på samme sted samtidig. Instruktøren eller træneren må ikke komme i kontakt med andre arrangementer eller andre grupper, der er til stede på samme sted samtidig.

Hvor meget skal der rengøres? Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende:

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer.
Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige kunder, brugere, mv., eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
Toiletter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering).

Hold jer orienteret via jeres hovedorganisationer og eget specialforbund, om specifikke anbefalinger/retningslinjer for jeres aktivitet.

Har I praktiske spørgsmål eller brug for faciliteter – så kontakt Frederikssund Idrætsanlæg: idraet@frederikssund.dk. Husk at I er velkomne til at benytte de offentlige tilgængelige arealer i kommunen, men de kan bare ikke bookes, og alle krav til afstand og forsamlingsforbud skal overholdes. Også hvis der er andre borgere til stede på lokaliteten.

Har I spørgsmål om tolkning af regler eller retningslinjer – så kontakt Center for Kultur og Fritid: kulturogfritid@frederikssund.dk

Kulturministeriets hjemmeside opdatere løbende informationer omkring retningslinjerne ved genåbning af aktiviteter: https://kum.dk/

Så nu håber vi bare på tørvejr og masse af solskins timer i den kommende periode.

Anders Munch Skovgren

Kultur- og fritidschef
Center for Kultur og Fritid
Torvet 2, 3600 Frederikssund
20 28 94 58
www.frederikssund.dkShare Button