Sidste udmelding om lempelse på corona restriktioner 11. Juni 2021

Kære foreninger

 

Så har vi igen modtaget tilrettet corona-retningslinjer vedr. fritids, kultur- og idrætsaktiviteter idet en del af restriktionerne udfases i de kommende måneder. Her er et kort rids af den nyeste udmelding:

 

 

Fortsat gældende retningslinjer

 • Udfasning af restriktioner mv., som er aftalt i forbindelse med tidligere udmøntningsaftaler skal forsat følges, hvor andet ikke er nævnt i nedenstående. Eksempelvis krav til forsamlingsloft, afstand, arealkrav og gyldigt coronapas.

 

 

Fra den 14. juni 2021

 • Krav om mundbind/visir ophæves på alle områder.
 • Krav om coronapas ophæves for biblioteker, arkiver mv. og fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning, herunder folkeuniversiteter og aftenskoler.

 

 

Fra 1. juli 2021

 • Gyldigheden af negative PCR-tests, som et gyldigt coronapas, ændres, så en PCR-test vil være gyldig i 96 timer (mod i dag 72 timer)
 • Det lille indendørsforsamlingsforbud hæves til 250 personer.

 

 

Fra 1. august 2021

 • Kravet om coronapas ophæves yderligere for:
  • Spillesteder, teatre, biografer med færre end 500 tilskuere mv.
  • Museer mv.
  • Indendørs idrætsaktiviteter
  • Udendørs idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe
  • Udendørs motionsevents
  • Udendørsarrangementer med udendørs siddende publikum på under 2.000
  • For fitnesscentre overgås til daglig stikprøvekontrol for coronapas

 

 

Fra 1. september 2021

 • Kravet om coronapas ophæves yderligere for:
  • Fitness
  • Udendørs stående arrangementer (festivaler mv.)
  • Sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.
  • Indendørs arrangementer med siddende publikum mv
 • Arealkravet vil blive ophævet, når den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem personer ophæves. Det vil muligvis ske pr. 1. september.

.

 

Fra 1. oktober 2021

 • Krav om coronapas ophæves for:
  • Indendørs stående arrangementer (koncerter mv.)
  • Udendørs arrangementer for siddende publikum på 2.000 og derover.

 

 

Afholdelse af større forsamlinger og arrangementer

 • I den vedhæftede aftaletekst om yderligere udfasning af restriktioner er der er tabel 3, hvor I kan orientere jer om krav ved afholdelse af større forsamlinger, arrangementer, stævner og lejrture.
 • Har I et konkret arrangement der skal afholdes er I meget velkommen til at tage kontakt til Frederikssund Idrætsanlæg idraet@frederikssund.dk eller Center for Kultur og Fritid: kulturogfritid@frederikssund.dk med henblik på, at få hjælp og støtte til at tolke rammer og retningslinjer.

 

 

Med de sidste udmeldinger er der meget der tyder på, at vi ved sæsonstart efter sommerferien igen kan få de fleste vores aktiviteter godt i gang. Det glæder vi os rigtigt meget til!

Rigtigt god sommer til alle.

venlig hilsen, 

Anders Munch Skovgren
Kultur- og fritidschef
Center for Kultur og Fritid
Torvet 2, 3600 Frederikssund
20 28 94 58
www.frederikssund.dk 

Aftale om yderligere udfasning af restriktioner fra den11. juni 2021

Share Button