Generalforsamling

Vi holder generalforsamling mandag den 18. april 2016 kl. 19.00 på repo’en i Græse Bakkeby hallen.

Agenda i følge vedtægterne.

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og alle interesserede medlemmer af gymnastikforeningen kan stille op.